وجه را به حساب ذیل  واریز کرده ، مبلغ و شماره ردیابی آن را اعلام بفرمایید تا  اجناس به یکی روش های انتخابی شما در اسرع  وقت ارسال شود .

 

بانک عامل

بانک سینا

نام صاحب حساب

آقای حجت کیانی

شماره کارت

6393-4610-2364-4657

شماره حساب

438-813-3120932-1

شماره شبا