نمایش 1–12 از 37 نتیجه

نمایش 9 24 36

سوئیچ سیسکو SF300-48

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF300-48 :

 • نوع سوئیچ : لایه 3
 • پورت اترنت : 48 Ethernet 10/100 
 • پورت گیگ اترنت : 2 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =0
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF300-24

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF300-24 :

 • نوع سوئیچ : لایه 3
 • پورت اترنت : 24 Ethernet 10/100 
 • پورت گیگ اترنت : 2 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =0
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF302-08

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF302-08 :

 • نوع سوئیچ : لایه 3
 • پورت اترنت : 8 Ethernet 10/100 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =0
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF300-08

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF300-08 :

 • نوع سوئیچ : لایه 3
 • پورت اترنت : 8 Ethernet 10/100 
 • پورت آپ لینک : 0
 • نوع پورت های اپ لینک : 0
 • تعداد پورت POE =0
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SG200-50FP

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SG200-50FP :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 48 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =48
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SG200-50P

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SG200-50P :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 48 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =24
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF200-24FP

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF200-26FP :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 24 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =24
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF200-26P

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF200-26P :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 24 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =12
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SG200-10FP

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SG200-10FP :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 8 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =8
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SG200-08P

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SG200-08P :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 8 Ethernet 10/100/1000 
 • پورت آپ لینک : 0
 • نوع پورت های اپ لینک : –
 • تعداد پورت POE =4
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF200-48P

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF200-48P :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 48 Ethernet 10/100 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =24
 • مدیریتی

 

سوئیچ سیسکو SF200-24FP

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو SF200-24FP :

 • نوع سوئیچ : لایه 2
 • پورت اترنت : 24 Ethernet 10/100 
 • پورت آپ لینک : 2
 • نوع پورت های اپ لینک : SFP
 • تعداد پورت POE =24
 • مدیریتی