نمایش 1–36 از 64 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سوئیچ 12 پورت فیبر سیسکو C3750G-12S-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ 12 پورت فیبر سیسکو C3750G-12S-S

3,000,000 تومان

سوئیچ سیسکو C3750G-48TS-S

3,200,000 تومان

سوئیچ سیسکو C3750G-48TS-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو C3750G-48PS-S

4,200,000 تومان

سوئیچ سیسکو C3750G-48PS-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو C3750G-24PS-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو C3750G-24PS-S

3,700,000 تومان

سوئیچ سیسکو C3750G-24TS-E1U

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو C3750G-24TS-S1U

2,500,000 تومان

سوئیچ سیسکو C3750G-24T-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو C3750G-24T-S

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت سیسکو C3750-48TS-S

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ48پورت سیسکو C3750-48TS-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت POE سیسکو C3750-48PS-S

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ 48 پورت POE سیسکو C3750-48PS-E

1,800,000 تومان

سوئیچ 24 پورت POE سیسکو C3750-24PS-E

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ 24 پورت POE سیسکو C3750-24PS-S

1,300,000 تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو C3750-24TS-E

1,300,000 تومان

سوئیچ 24 پورت سیسکو C3750-24TS-S

1,200,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-24TS-LL

6,700,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-48TS-LL

12,900,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-24TS-L

9,000,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-48TS-L

11,300,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-24PSQ-L

برای قیمت تماس بگیرید

سوئیچ سیسکو 2960X-48LPS-L

21,500,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-24PS-L

11,400,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-48FPS-L

20,000,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-24TD-L

17,000,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-48TD-L

22,000,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-24PD-L

21,500,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-48LPD-L

21,600,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960X-48FPD-L

25,500,000 تومان

Cisco 2960-Plus 24TC-S

5,200,000 تومان

Cisco 2960-Plus 48TC-S

5,900,000 تومان

Cisco 2960-Plus 24LC-S

5,100,000 تومان