ترانکینگ

  • ترانکینگ شبکه های کامپیوتری چیستیکشنبه ۱۳, مرداد ۱۳۹۸

    ترانکینگ شبکه های اترنت، اساسا به هر گونه روش و متدی گفته می شود که در آن لینک های شبکه ای فیزیکی جمع آوری شده و به یک لینک منطقی تبدیل می شوند ترانکینگ این قابلیت را دارد تا بر محدودیت پهنای باند در زمینه یک لینک فیزیکی غلبه کند، و این روش هم در اتصالات و کانکشن های سوئیچ به... بیشتر...