شبکه نوری پسیو

شبکه نوری پسیو چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم

این شبکه ها معمولا با عنوان هایی مانند فیبر به ساختمان، فیبر به کاربر یا فیبر به خانه نیز شناخته می شوند، چرا که آنها معمولا نقش پلی میان کاربر و شبکه فیبر نوری را بر عهده دارند.

ادامه مطلب