پیو شبکه

  • اکتیو شبکه و پسیو شبکه

    تفاوت اکتیو شبکه و پسیو شبکهچهارشنبه ۱۶, مرداد ۱۳۹۸

    در جامعه ی مدرن، ردپای شبکه در همه جا دیده می شود و می توان آن را در زمینه ی اطلاعاتی که با خود حمل می کند، به روش های مختلفی  طبقه بندی کرد با این حال، دو نوع اصلی آن شامل اکتیو شبکه و پسیو شبکه می باشندپسیو شبکه اساسا به معنای عدم وجود هر گونه دستگاه یا تجهیزات الکترونیکی... بیشتر...