ارتباطات

  • تلفن گویا و مزیت های آن

    تلفن های گویا و مزیت های آنهاسه شنبه ۰۸, مرداد ۱۳۹۸

    همه ی ما آن صدایی که در هنگام تماس با یک سازمان به ما می گوید تا برای برقراری تماس با )بخش فروش( کلید 1 را فشار دهیم را می شناسیم اما بسیاری از مدیران، کارآفرینان و مدیران اجرایی، ارزشی که این ابزار ساده می تواند برای کمپانی و کسب و کار آنها ایجاد کند را نمی داننددر مقاله ای که... بیشتر...