اتصالات شبکه (31)

پچ پنل مسی (14)

پچ کورد (25)

ترانکینگ (18)

رک (29)

کابل برق (1)

کابل شبکه (50)

معرفی پسیو شبکه :

محصولات پسیو شبکه به طور کلی شامل تمامی تجهیزاتی است که عملکرد آن‌ها بدون نیاز به جریان برق باشند ، این تجهیزات تجهیزات پسیو نامیده می‌شود . این تجهیزات شامل : انواع داکت ها و ترانک ها ،  انواع کابل های شبکه ، برق ، مخابرات و فیبر ، انواع پچ پنل ، انواع رک ها و … میشوند .