آی پی فون (79)

کارت استریسک (9)

گیتوی ویپ (32)

مرکز تلفن ویپ (19)

هدست ویپ (18)

کاربرد تجهیزات ویپ : 

 ویپ (voip) به معنای  (انتقال صدا بر بستر اینترنت) است . این تکنولوژی امکان استفاده از تلفن  بر بستر اینترنت را که نسبت به تلفن های معمولی ، مزیت ها و خصوصیات بیشتری دارد را برای ما فراهم میکند .