سینی مناسب رک

  • سینی مناسب رک

    انتخاب سینی مناسب رک برای دیتا سنتر هاشنبه ۱۷, فروردین ۱۳۹۸

    انتخاب سینی مناسب رک هااگر دارای یک دیتا سنتر هستید و آن را مدیریت می کنید، یا به تازگی تصمیم برای داشتن یک جای مناسب برای داشتن تجهیزات مربوط به امور شبکه ی کسب و کار خود گرفته اید، باید مطمئن شوید که تجهزیات شما به درستی قرار گرفته و ایمن سازی می شوند یکی از  کار هایی که می... بیشتر...