مزیت خط سیپ ترانک

  • ده مزیت استفاده از خطوط سیپ ترانک

    ده مزیت استفاده از خطوط سیپ ترانکشنبه ۰۹, شهریور ۱۳۹۸

     ده مزیت استفاده از خطوط سیپ ترانک  خطوط سیپ ترانک از جمله سرویس های جدید مخابراتی می باشد که جایگزین خطوط E1 گردیده است این خطوط e1 ، می توانند شامل شماره تلفن های 4  ، 5 و یا 8 رقمی گردند همچنین با توجه به درخواست شما و امکانات اپراتور سرویس دهنده ، می توانند یک و یا دو طرفه... بیشتر...