کابل زوج به هم تابیده

  • کابل زوج به هم تابیده

    کابل زوج به هم تابیدهچهارشنبه ۰۹, مرداد ۱۳۹۸

    کابل زوج به هم تابیده (به انگلیسی twi ted pair) اساسا نوعی کابل است که برای ارتباطات تلفنی و بیشتر شبکه های اترنت مدرن مورد استفاده قرار می گیرداین نوع کابل تشکیل شده از جفت سیم های عایق است که به یکدیگر پیچیده شده اند استفاده از کابل زوج به هم تابیده برای مدت های طولانی است که در... بیشتر...