کابل سریال

  • انواع کابل سریال

    انواع کابل سریالسه شنبه ۱۵, مرداد ۱۳۹۸

    کابل سریال یکی از اصلی ترین انواع کابل های شبکه می باشند انتقال داده ها میان دستگاه های دیجیتالی معمولا توسط این کابل ها، که معمولا برای انتقال دیتا میان دستگاه هایی که از روش بیت-به-بیت یا تکنیک های ارتباط پورت سریال استفاده می کنند صورت می گیرد اکثر انواع این کابل ها از... بیشتر...