کابل cat7

  • کابل cat7

    کابل Cat7 و مزایای آنشنبه ۱۲, مرداد ۱۳۹۸

    کابل های شبکه انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها دارای مزایا و معایب خود می باشند یکی از انواع کابل های شبکه، کابل  Cat7 است که از محبوبیت بالایی، به خصوص برای شبکه های پرسرعت برخوردار می باشد در این مقاله به این کابل و دلایلی برای استفاده از آنها می پردازیم کابل Cat7... بیشتر...