VoIP

  • انتخاب ویپ

    دلایل انتخاب ویپچهارشنبه ۱۳, شهریور ۱۳۹۸

    دلایل انتخاب ویپ زمانی که خدمات VoIP برای اولین بار در اواخر دهه 1990 و اوایل 2000 وارد بازار شد، توانست بازار ارتباطات تلفنی را دگرگون کند اگر چه برخی افراد خدمات ویپ را رقیبی برای تلفن های سنتی می دانند، اما امروزه این روش توانسته است تا حد بسیار زیادی فراتر از تلفن های سنتی عمل... بیشتر...