اتوماسیون دریافت رزومه توسط ماژول استخدام سیستم تلفنی  :

یکی از مشکلات سامانه استخدام شرکت های کاریابی و شرکت های بزرگ دسترسی و آشنایی افراد با اینترنت و پر کردن رزومه از آن طریق می باشد. ما با طراحی سامانه ثبت رزومه تلفنی این مشکل را بر طرف کرده و تماس گیرنده با چند دقیقه مکالمه رزومه خود را به صورت کامل تکمیل کرده و کد رهگیری دریافت می نماید.

شما می توانید از این سامانه بر روی خطوط IN بهترین استفاده را کرده و جوینده کار بابت هر دقیقه مکالمه هزینه یافتن کار را پرداخت کرده و کارفرما هم به صورت رایگان بهترین نیروی مورد نیاز خود را پیدا می کند. خطوط IN یابنده کار را دقیقه ای 1500 تومان شارژ می کند که پر کردن یک رزومه حدود 5000 تومان برای ایشان هزینه خواهد داشت ولی از سوی دیگر رزومه ایشان در بانک اطلاعاتی شما قرار گرفته و می تواند فرصت های شغلی بسیاری را برای فرد فراهم سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایر خدمات ویپ با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید .