تنظیمات سیپ ترانک مخابرات

  • تنظیمات سیپ ترانک مخابرات

    تنظیمات سیپ ترانک مخابراتشنبه ۱۶, شهریور ۱۳۹۸

    تنظیمات سیپ ترانک مخابرات :تجهیزات و تنظیمات مورد نیاز برای دریافت سیپ ترانک مخابرات روی مرکز تلفن ویپ : به صورت کلی، سیپ ترانک یک پل ارتباطی بین سرویس دهنده یا سرویس گیرنده های مبتنی بر پروتکل سیپ است به طور مثال: اگر شما از مخابرات یا هر شرکت دیگر یک خط از نوع SIP دریافت... بیشتر...