Fiber Optic Cable

  • نقش کابل فیبر نوری در شبکهشنبه ۱۵, تیر ۱۳۹۸

    کابل فیبر نوری (به انگلیسی Fiber Optic Cable) اساسا یک کابل شبکه است که دارای رشته های فیبر شیشه ای در درون یک غلاف عایق می باشد این کابل ها در واقع  برای مسافت های طولانی، شبکه های اطلاعاتی با کارایی بالا و ارتباطات مخابراتی طراحی شده انددر مقایسه با کابل های سیمی، کابل های فیبر... بیشتر...