نحوه استراق سمع (شنود و نجوا مکالمه ) در سیستم های  تلفن تحت شبکه  :

یکی از امکانات پیشرفته سیستم ویپ ، امکان شنود و نجوا می باشد . این امکان به مدیران اجازه می دهد که تمامی مکالمات را به دقت شنود نمایند . این ویژه گی این امکان را فراهم می‌نمایند که مدیران مجموعه ، بدون اینکه مشتری متوجه شود، اقدام به شنود مکالمه وی با اپراتور خود نموده و همچنین به صورت نجوا با اپراتور در حال مکالمه صحبت کرده و راهنمایی‌های لازم را به وی اطلاع دهند . این امکان میتواند برای راهنمایی کارشناسان در ابتدای فعالیت خود در شرکت استفاده شده و باعث هدایت دقیق پرسنل جدید شرکت در پاسخ گویی به مشتری شود .

برای آشنایی بیشتر با این ویژه گی ها ، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید 

مطالب مرتبط : انتقال خط تلفن