کاربرد ماژول گزارشات در سیستم تلفن تحت شبکه  :

یکی از نیاز های اصلی مدیران سیستم های تلفنی ، اخذ انواع گزارشات مدیریتی از سیستم های تلفنی خود مبتی بر سیستم ویپ می باشد .

این گزارش ها شامل :

ارائه انواع گزارشات سیستم تلفنی با جزییات کامل از وضعیت تماس ها  و ضبط مکالمات و نمودار های مختلف و مشاهده سایر اطلاعات تماس می باشد .

گزارشات

گزارشات

این ماژول به تنهایی قادر به ارائه انواع گزارشات فارسی  از سیستم تلفنی ویپ شما بوده و این کار را به راحتی وبا دقت بالایی انجام داده و قادر به ارائه انواع نمودار های مدیریتی می باشد .

لطفا برای آشنایی با انواع گزارشات ارائه شده و … با ما در تماس باشید .