تماس ویپ

  • راه های برقراری تماس ویپ

    راه های مختلف برقراری تماس ویپدوشنبه ۰۸, مهر ۱۳۹۸

    برقراری تماس ویپ با تجهیزات مختلف به طور کلی سه راه اصلی برای برقراری تماس ویپ وجود دارد، که هر کدام از آنها به سخت افزار ها و لوازم ویپ خاص خود نیاز دارند این سه راه بر اساس اینکه هر یک از طرفین ارتباط از چه دستگاهی استفاده می کنند با یکدیگر متفاوت می باشنداین سه راه به صورت... بیشتر...
  • کیفیت تماس ویپ

    چه چیز هایی بر روی کیفیت تماس ویپ تاثیر می گذارد؟پنج شنبه ۲۸, شهریور ۱۳۹۸

    کیفیت تماس ویپ از گذشته تا به حال در سال های اولیه ی ورود خدمات ویپ به بازار، کیفیت تماس ویپ پایین بود و اتصال آن آنطور که باید و شاید پایدار نبود و این  دو لکه ی ننگ بر روی اعتبار این تکنولوژی بود اما در طی چند سال فعالیت، روز های تاریک این تکنولوژی تقریبا تمام شده انددر طی... بیشتر...