مشاهده همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

سوئیچ سیسکو 2960S-24TS-S

2,200,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48TS-S

3,400,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48TS-L

2,500,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-24TS-L

1,900,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-24PS-L

3,400,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48LPS-L

5,400,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48FPS-L

5,700,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-24TD-L

6,700,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48TD-L

6,200,000 تومان 5,800,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48LPD-L

13,500,000 تومان 13,000,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-48FPD-L

9,300,000 تومان

سوئیچ سیسکو 2960S-24PD-L

7,500,000 تومان