سوئیچ POE چیست؟

سوئیچ POE چیست؟

تکنولوژی POE در میان افرادی که مایلند تا ضمن کاهش تعداد کابل ها ، برق و توان الکتریکی مورد نیاز دستگاه های صنعتی را فراهم کنند بسیار شناخته شده می باشد. در این مقاله قصد داریم تا یک نگاه کلی به سوئیچ POE بی اندازیم.

ادامه مطلب