پچ پنل چیست و چرا دیتا سنتر شما به آن نیاز دارد؟

پچ پنل چیست و چرا دیتا سنتر شما به آن نیاز دارد؟

ساسا استفاده اصلی از این سخت افزار برای متصل کردن چندین دستگاه آی تی به یکدیگر می باشد و در محیط های بسیاری از آنها استفاده می شود که می توان دیتا سنتر ها، شرکت ها، سازمان ها و به طور کلی در مکان هایی که از شبکه استفاده می کنند اشاره کرد.

ادامه مطلب

نکات مهم

نکات مهم برای خرید کیستون های شبکه

پیش از اقدام هرکاری بسیار هائز اهمیت است که شرایط، نیاز ها و ویژگی های خود را بررسی کرده و پس از آن شروع به خرید و حتی تحقیق بیشتر در خصوص هرکدام از کیستون ها کنید.
هنگام خرید کیستون های شبکه، نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که کیستون شما دارای استاندارد های مشخص باشد، و همچنین به راحتی و بدون هیچ تلاش اضافی بتواند به فیس پلیت ها (Face plate)ی مورد نظر متصل شوند.

ادامه مطلب

ارتقا شبکه از خانگی به شبکه کاری

ارتقا شبکه از خانگی به شبکه کاری

امروزه اینترنت و شبکه خانگی و شبکه کاری بیش از هر وقت دیگری مورد نیاز می باشند و کسب وکار های قدرتمند همیشه سعی می کنند با ارتقا شبکه خود، از خطرات احتمالی که برای کسب و کارشان ممکن است به وجود بیاید جلوگیری کنند.

ادامه مطلب